به ما بپیوندید
و از محصولات جدید زعفران انجمن اطلاع پیدا کنید


به ما بپیوندید

 
زعفران انجمن صادر کننده زعفران با مرغوبترین کیفیت به اکثر نقاط دنیا می باشد. این شرکت زعفران را به صورت مستقیم از مزارع جمع آوری و سپس به صورت بهداشتی به انبار منتقل نموده و پس از انجام آزمایشهای فیزیكی، شیمیایی و میكروبی زعفران را بسته بندی و به بازار صادر می کند