انواع زعفران

دسته بندی های زعفران می تواند صرفا فیزیکی و معطوف به فرم باشد و نیز می تواند محتوایی و با نظر به کیفیت زعفران باشد. در این بخش، معرفی دسته بندی زعفران های ما بر پایه استاندارد بین المللی ISO 3632 صورت گرفته است.

انواع بسته بندی

توليدات اين مجموعه در قالب بیش از 80 مدل ظرف در اندازه و مدل های متنوع و مختلف مناسب با هر نوع سليقه و کاربرد ارایه می گردد که از اصلی ترین نوع آنها می توان به مقوایی، پلاستيکي شيشه ای و سنتی اشاره نمود.

انواع محصولات


۴ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۲ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۱/۳ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۱ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۰/۶ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۰/۳ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


بسته هدیه

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۶ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۱۰ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد


۱۰۰ گرم

سفارش دهید!

زعفران انجمن تولیدکننده بهترین انواع زعفران می باشد