Cookie مدیریت فایل های

در صورت بازدید از سایت، این امکان وجود دارد که فایلی با عنوان cookie به کامپیوتر شما فرستاده و اطلاعاتی درباره شما جمع آوری شود. به این ترتیب، در دفعات بعدی بازدید از وب سایت، شما شناسایی می شوید.. نوع اطلاعاتی که در مورد شما جمع آوری می گردد کاملاً غیر شخصی بوده و شامل آدرس IP کامپیوتر شما، ساعت و تاریخ بازدید سایت، و لیست بخش هایی از سایت می باشد که شما از آنها بازدید کرده اید.. از این اطلاعات اساساً در راستای ارتباط کاربران با سایت استفاده می نماید، با این حال ممکن است از این اطلاعات برای بهبود نحوه ارائه خدمات - از طریق متناسب نمودن آنها با علایق فردی شما - استفاده شود. در صورت مراجعه شما به مرورگرهای سایت، پیش از این که cookie به کامپیوتر شما ارسال شود، این امکان وجود دارد که یک پیام در این مورد دریافت نمایید تا در صورت موافقت، cookie برای شما فرستاده شود. بنابراین امکان عدم دریافت cookie وجود دارد اما در این صورت دسترسی شما به برخی قسمت های سایت امکان پذیر نخواهد بود.